13. setkání Fóra Terénní práce

13.06.2012 14:09

Milí kolegové, členové FTP, kamarádi, další setkání se uskuteční 21.6. od 10:00 v Hradci Králové. Setkání proběhne v sídle občasnského sdružení PROSTOR PRO, které najdtete na adrese: Čajkovského 1861, Hradec Králové 500 09. Probíranými tématy budou "Huliči a pochlastávači" a "Další směřování FTP". Více podrobností o programu a dopravě naleznete v přiložené pozvánce.

Těšíme se na Vás!

Hanka, Miro + Eliška, Michal