8. setkání Fóra Terénní práce

21.04.2011 11:40

Milí kolegové, členové FTP, kamarádi,

další setkání FTP se uskuteční v pardubickém klubu divadla 29. (ul. sv. Anežky české, čp.29).

Pokud využijte MHD, dostanete se z hlavního vlakového nádraží spojem č. 6.,8.,9.,12. (výstup na zastávce Náměstí repu.)

K lepší orientaci naleznete mapku v příloze.

Na místě bude pouze občerstvení pitného režimu (káva, čaj, atd.) + drobné pochutiny, vezměte si tedy ssebou prosím svůj oběd, jelikož nebude rozchod.
(v případě intravenozní vyživy, svou flexilu:-)
Prosím o potvrzení účasti z důvodu kapacity (35 míst).  Pokud dojde k naplnění kapacity, nebude již bohužel možné se přihlásit.  Svoji neúčast nepotvrzujte. A to vše na e-mail p.mifek@centrum.cz

Další informace v této příloze.


Těšíme se na Vás

Petr Mifek
CTP Laxus Hradec Králové
p.mifek@centrum.cz
608 501 635