Pozvánka na setkání s tématem Práce s rodiči užívajícími návykové látky a jejich dětmi

22.09.2016 09:50

Dovolujeme si Vás pozvat na 35. setkání Fóra terénní práce, které se uskuteční

ve středu 5. 10. 2016 v Pardubicích v prostorách NZDM – Free klub.


Práce s rodiči užívajícími návykové látky a jejich dětmi.

 

Program:

10:00 Úvod a organizační část setkání:  Program setkání, aktualizace kontaktů, termín a téma dalšího setkání

10:30 – 12:00 Debata s hostem (možnost zaslat předem dotazy)

Mgr., Ing. Jiří Staníček (adiktolog, poradenský pracovník Ambulantní centrum Hradec Králové, Laxus z.ú.)

12:00 - 13:30 Pauza na oběd

13:30 – 15:00 Prezentace předem připravených kazuistik k tématu a interaktivní práce ve skupinách – společné sdílení výstupů.

Mgr. Kateřina Kábelová (vedoucí centra, poradenská pracovnice Ambulantní centrum Pardubice, Laxus z.ú.)

Bc. Tomáš Janků (vedoucí centra, terénní pracovník, sociální pracovník Centrum terénních programů Pardubického kraje, Laxus z.ú.)

15:10 - 16:00 Zhodnocení setkání, prostor pro sdílení.

 

Máte-li nějaké náměty, dotazy na přednášející či přání, neváhejte kontaktovat koordinátora na uvedených kontaktech: Martin Pazlar, 773 674 060, martin.pazlar@jahoda.cz

Těšíme se na bohatou účast.
_____________________________________________________________________________________

Navigační informace

Kde: NZDM Free Klub - Pardubice

SKP-CENTRUM, o.p.s.
530 02 Pardubice, Jungmannova 2550

Na baráku je velká cedule SKP-CENTRUM o.p.s. - zvoňte – Recepce.

Cesta z autobusového nádraží (cca 8 minut):