Program dubnového setkání FTP v Praze

23.03.2016 11:09

Dovolujeme si Vás pozvat na výroční setkání Fóra terénní práce, které se uskuteční

ve středu 6. 4. 2016 v Praze v prostorech Doléčovacího centra Sananim, z. ú.

 

Jak pracujeme v terénu s tématem odlišnosti.

Je terénní pracovník mediátor konfliktů společnosti s klienty? Pracujeme s huliči,extremisty,uživateli, Romy … nebo s konkrétními lidmi bez ohledu na jejich etnicitu,roli,statut či příslušnost ke skupině?

 

Program:

10:00 - 12:30 Specifika práce s cizinci z třetích zemí (Vietnam, arabské země) Integrační centrum Praha, o.p.s. (organizace pracující s cizinci ze třetích zemí)

12:30 - 13:30 pauza na oběd

13:30 - 15:00 Představení činnosti lokálního konzultanta, příklady z praxe ze spolupráce s lokálními partnery při řešení konfliktů ve vyloučených lokalitách (např. starousedlíci vs. obyvatelé ubytoven) Mgr. Daniel Vališ, lokální konzultant Děčínsko, koordinátor programu vzdálené podpory, Odbor pro sociální začleňování (Agentura)

Sdílení dobré praxe - terénní program na sídlišti Máj, Vltava a Šumava, NZDM Oráč, Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice, Honza Horváth, Nikola Šrainerová

15:00 - 16:00 Administrativní část: Shrnutí cílů a rekapitulace loňského roku, volba nového koordinátora, kokoordinátora a administrátora webu, určení termínu příštího setkáníMáte-li nějaké náměty, dotazy na přednášející či přání, neváhejte kontaktovat koordinátora na uvedených kontaktech: Karolína - 778 538 265, karolina@neposeda.org.

 

Těšíme se na bohatou účast! :-)

 

Adresa:   Ovčí hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13

GPS: 50.0476903N, 14.3476072E

 

DOPRAVA: Dojeďte metrem či autobusem do stanice Nové Butovice, poté pěšky dle odkazu: https://mapy.cz/s/tykQ