Srdečně vás zveme na jubilejní 30. setkání Fóra terénní práce

19.05.2015 11:32

Dne: 24.6.2015 (středa) od 10:00 v NZDM Pavlač, Vranovská 4, Brno

Orientační harmonogram setkání:

10:00 - příjezd, akademická čtvrthodinka

10:15 - start, hlasování o tématu, čase a místě příštího setkání

10:30 - prostor na dotazy, kuloáry, novinky, exkurzi po zařízení :) - formu necháme na účastnících fóra, vzešel požadavek ze zpětných vazeb zkrátit administrativní část na minimum a rozšířit prostor pro neformální sdílení aktuálních témat

12:00 - 13:30 - obědová pauza s časovou rezervou

13:30 - 16:00 - Téma setkání: Proč (ne)jsme socky? Kráťa (TP Beztíže, Praha) - příspěvek zabývající se postavením sociálních pracovníků (https://www.streetwork.cz/images/stories/CAS/Vzdelavani/Konference15/sbornik15/kratochvil.pdf)


 

Jak do Pavlače:

Nízkoprahový klub Pavlač: Vranovská 4, Brno, 614 00

https://www.mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=16.6275287&y=49.2020020&z=17&rc=9mO5ixTvOU&rl=&rl=Vranovsk%C3%A1%2052%2F4%2C%20Brno&rp=%7B%22criterion%22%3A%22fast%22%7D

Od hlavního nádraží: tramvaj č. 2 (směr Stará osada), 4 (Směr Obřany) – výstup 3. zastávka Tklacovská (u OD Albert), pak dál po Cejlu po směru tramvaje, z níž vystoupíte, na Cejl pak za křižovatkou rovně navazuje Vranovská, první béžový opravený rohový dům po pravé straně je Vranovská 4 (před ním je malý travnatý plácek s kontejnery), zvoňte na rohu☺, cesta z hlavního nádraží tramvají trvá cca 5 minut

https://www.mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=16.6207910&y=49.1971437&z=16&rc=9mNWbxTsh95MHiga&rl=ulice%20Bene%C5%A1ova&rl=Vranovsk%C3%A1%2052%2F4%2C%20Brno&rp=%7B%22criterion%22%3A%22fast%22%7D&ri=0