Informace o nás

 Vyjádření správní rady České asociace streetwork:

 

Vítáme aktivitu všech zapojených zařízení a jednotlivců na Setkání terénních pracovníků, které se konalo 20.listopadu 2009 v Pardubicích na podnět SR ČAS.

 

Považujeme za důležité, aby měla terénní práce vlastní pracovní skupinu, které by se zabývala „terénem“ nízkoprahových služeb pracujících formou kontaktní práce napříč cílovými skupinami, pomohla tak posílit postavení terénní práce v Asociaci  a přispěla k vytvoření funkční sítě zařízení, které se terénní prací profesně zabývají.

ČAS může této pracovní skupině nabídnout smluvní ošetření spolupráce, obdobně jak je to v případě Regionálních pracovních skupin. Pro další činnost skupiny navrhujeme formu tzv. Nadregionální pracovní skupiny. Což by znamenalo, že si její členové zvolí sami název (Nadregionální pracovní skupina …), formu práce a témata, kterými se budou zabývat.

ČAS dále nabízí místo na webovém portálu ČAS, spolupráci při přípravě vzdělávání pro terénní pracovníky, podporu při vzniku metodických doporučení a podporu při zajištění zázemí pro činnost pracovní skupiny a při dalších aktivitách vzniknuvších z aktivity skupiny

 

Těšíme se na budoucí spolupráci a přejeme vytrvalost ve vaší činnosti.

 

 

 Správní Rada ČAS, 26.11.2009

 

 

 

Kdo se může stát členem

Terénní programy či zařízení, které pracují  metodou terénní práce napříč cílovými skupinami. Ať již jsou členskými organizacemi České asociace streetwork či nikoliv.

Historie

Terénní programy  bývají nedoceněnou službou, "popelkou" mezi ostatními sociálními  službami. Ambulantní služby dostávají přednost ve financování, v hodnocení  z hlediska odbornosti i potřebnosti. Také v rámci České asociace streetwork je v posledních letech kladen důraz spíše na rozvoj a vzdělávání pracovníků ambulantních zařízení. A právě proto vzniklo toto Fórum terénní práce.