XVIII. setkání FTP

02.04.2013 02:19

XVIII. setkání FTP se uskuteční 2. 5. 2013 v Hradci Králové. Pořádajícím setkání je NZDM Klídek PROSTOR PRO.